Konsten att tillhöra en grupp

Precis som inte alla hundar fungerar med alla andra hundar, är det inte alla människor som fungerar med varandra. Dem vi inte gillar eller passar ihop med behöver vi normalt inte heller umgås med. När det kommer till arbetet kan dock det hela se lite annorlunda ut. Här förväntas vi kunna samarbeta med alla.

Att en grupp fungerar tillsammans, på en arbetsplats eller i skolan, är långt ifrån någon självklarhet. Förmågan att kunna uppnå något bättre tillsammans uppstår alltså inte bara för att man för samman individer till att börja arbeta tillsammans. För om grupper i sig alltid skulle vara bättre än det som en individ kan åstadkomma, skulle det inte finnas en sådan stor variation mellan olika grupper.  Hur väl en grupp samarbetar bygger bland annat på hur väl gruppen lyckas lösa de konflikter som uppstår och hur väl medlemmarna kan kommunicera med varandra. Men alla kan utvecklas. Lyckas man inte uppnå bra resultat tillsammans idag, finns det alltså inget som säger att man inte kan uppnå dem i framtiden.  Det finns en rad exempel på grupputveckling där ett team blivit bättre på att:

  • Prata med varandra och föra fram budskap till varandra.
  • Hjälpa varandra och öka viljan och förmågan att samarbeta
  • Nå högre uppsatta mål genom att arbeta mer effektivt.

Enligt kända anförare inom relationsteorier är det individerna inom gruppen, tillsammans med gruppens olika inträde i faser, som gör att olika grupper når olika lyckade resultat även fast grupperna besitter samma typer av kompetenser. En av de mest kända faserna är tillhörande-fasen där gruppens medlemmar lär känna varandra och försöker hitta sina egna roller i den större gruppen.  Att utvecklas som grupp kan ses som ett steg i att också utveckla in hälsa. Läs mer här.